+387 65 236 348 pon. - pet. 8.00 - 16.00

ISTANBUL / AJA SOFIJA / TOPKAPI PALATA/ PRINČEVSKA OSTRVA

Otići u Istanbul, to znači obići predivne palate i barem neke od brojnih džamija, tih velelepnih građevina, koje izazivaju divljenje, smirenje i duboko poštovanje.

Istanbul je pun prekrasnih pogleda na gradJedan od favorita je silueta grada iz broda na Bosporu za vrijeme zalaska sunca.

Na drugom mjestu dolazi pogled s mosta. Za panoramski pogled na Istanbulmožete posjetiti Galata toranj ili jedan od mnogih barova na krovovima.

Istanbul je savršen grad u kojem možete okusiti savršenu mješavinu istočnjačke i zapadnjačke hrane. Probajte tradicionalnu tursku hranu, ukusne ‘meze’, jela od mesa, kebabe i naravno slatkiše.

 

Grad na dva kontinenta, idealan spoj istoka i zapada, nekadašnja prijestonica velikih imperija, a danas jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija na svijetu. Osjetite duh orijenta sa nama…


0


Ostavite recenziju

Vozom/podzemnom

Autobusom

Automobilom/taksijem

Uslovi plaćanja

CIJENA ARANŽMANA SA PDV-OM: 310KM

Mogućnost plaćanja u četiri mjesečne rate zakljucno sa novembrom 2019.godine


Aranžman obuhvata:
- Prevoz modernim turističkim autobusima (WC, klima, TV-dvd-audio);
- Smještaj u hotelima 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/3 sobama po izboru;
- Loko tour pratnji vodiča;
- Organizacija realizacija putovanja;
- Pratilac agencije;

Aranžman ne obuhvata:
- Doplata za jednokrevetnu sobu 100,00 KM
- Indiviudalni troškovi;
- Osiguranje za putnike PZO 12 KM;
- FAKULTATIVNI IZLET KRSTARENJE BOSFOROM OBUHVATA: PREVOZ, ORGANIZACIJU, ULAZNICU, VODIČA PO CIJENI OD 25,00 EUR;
- FAKULTATIVNI IZLET AJA SOFIJA, TOPKAPI PALATA, PLAVA DŽAMIJA I HIPODROM OBUHVATA: ORGANIZACIJU, LICENCIRANOG VODIČA, ULAZNICE I IZNOSI 45 EUR;
- FAKULTATIVNI IZLET PRINČEVSKA OSTRVA OBUHVATA: PREVOZ, ORGANIZACIJU, ULAZNICU ZA BROD, VOŽNJU FIJAKEROM, VODIČA PO CIJENI OD 20,00 EUR;
- FAKULTATIVNI IZLET TURSKO VEČE OBUHVATA: PREVOZ, ORGANIZACIJU, ULAZNICU, VEČERU UZ TRADICIONALNI PLES PO CIJENI OD 30,00 EUR;
- FAKULTATIVNI IZLET DOMABAHČE PLATA OBUHVATA: PREVOZ, ORGANIZACIJU, ULAZNICU, VODIČA PO CIJENI OD 35,00 EUR;

Uslovi putovanja

POSEBNE NAPOMENE:

- Redosled sjedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Ukoliko putnik želi da ima dva mjesta, potrebno je da izvrši doplatu u iznosu od 1
- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3h do 4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
- Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
- Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
- Putnicima koji imaju za cilj posjete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vrieme istih i da željene posjete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana prije polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smještaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
- Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namjenjene za smještaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora da važi najmanje 90 dana po povratku sa putovanja, dok za posjete u Tursku važenje pasoša je minimum 150 dana po povratku sa putovanja. Putnici koji nisu državljani BIH u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smještaju...) informišu na sajtu Delegacije EU ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku ili poziva putnike I obavješatava ih o svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Program putovanja (6 dana)

ISTANBUL / AJA SOFIJA / TOPKAPI PALATA/ PRINČEVSKA OSTRVA

 • 1

  (02.10.2019. – srijeda) BIH - ISTANBUL

  Polazak iz Doboja u 16h. Vožnja kroz BiH i Srbiju.

 • 2

  (03.10.2019. – četvrtak) BUGARSKA - ISTANBUL

  Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel***. Nakon kraćeg odmora „city tour” - panoramsko razgledanje grada sa stručnim lokalnim vodičem: antički hipodrom – Teodosijev stub, Plava džamija, Aja Sofija, Kapali čaršija, Vaseljenska patrijaršija, Valensov akvadukt, Zlatni rog, most Galata, moderni kvartovi Bejoglu i Taksim, silazak na Bosfor, palata Dolma Bahče – poslednja rezidencija otomanskih sultana. U večernjim časovima prelazak na azijsku stranu preko bosforskog mosta do čuvenog vidikovca - Čamlidža. Povratak u hotel. Noćenje.

 • 3

  (04.10.2019. – petak) Aja Sofija/Topkapi/Plava džamija/Hipodrom/ Krstarenje

  Doručak. Fakultativna posjeta, Aja Sofiji,Topkapi palate,Plava džamija I hipodrom. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Zatim odlazak na krstarenje.Fakultativno: Krstarenje Bosforom, jednoiposatno razgledanje znamenitosti koje se nalaze na obalama Istanbula, prolazak ispod dva Bosforska mosta i plovidba uz obale Evrope i Azije. I slobodno vrijeme. Povratak u hotel. Noćenje.

 • 4

  (05.10.2019. – subota) PRINČEVSKA OSTRVA – Taksim

  Doručak. Fakultativno: Odlazak do Prinčevskih ostrva. Prinčevska ostrva poznata su i kao Adalar (na turskom: arhipelag). Ostrva se nalaze na severoistoku Mramornog mora, 20-ak kilometara od Istanbula. To je grupa od 9 ostrva, od kojih su 4 sa Istanbulom povezana brodskim linijama koje su deo istanbulskog gradskog saobraćaja. Ta ostrva su: Bujukada, Hejbelida, Burgazada i Kinaliada. Ostrva su dobila ime „Prinčevska“ jer su još vizantijski carevi na njih slali u egzil neposlušne prinčeve, pretendente na presto, žene i princeze, patrijarhe i ostale političke protivnike. Ono što je za ova ostrva specifično je da su motorna vozila zabranjena, a mogu ih koristit samo policija, hitna pomoć i vatrogasci. Tako se najveći deo prevoza na ostrvima odvija biciklama i fijakerima. U cijenu izleta uračunata vožnja fijakerom. Nakon slobodnog vremena odlazak do novog Evropskog dijela Istanbula, i njegovog najmodernijeg dijela – trga Taksim. Šetnja po Istiklal ulici i prilika da se upozna grad u jednom drugom, manje tradicionalnom izdanju. Slobodno vrijeme. Noćenje.

 • 5

  (06.10.2019. – nedjelja) Istanbul – BiH

  Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti do 17h. Okupljanje grupe I polazak prema BiH u poslijepodnevnim satima. Vožnja preko Bugarske i Srbije.

 • 6

  (07.10.2019. – ponedjeljak) BiH

  Dolazak na odredište u prijepodnevnim satima.

Povezane ture